núi thái sơn

Núi Thái Sơn xanh ngọc, trấn trạch ,giải trừ sát khí FHM054

710,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Núi thái sơn xanh ngọc (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 3cm x 11cm + Khối lượng: 0.55kg + Ý nghĩa: trấn trạch, ngăn ngừa sát khí từ ngã ba đường đâm vào nhà, hóa giải sát khí, cầu tự,

Núi thái sơn Hoàng Long, trấn trạch ,giải trừ sát khí FHM055

710,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Núi thái sơn Thạch Cảm Đương đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x 4cm x 12cm + Khối lượng: 600gr + Ý nghĩa: trấn trạch, ngăn ngừa sát khí từ ngã ba đường đâm vào nhà, hóa