chuỗi đá hạt lựu đỏ

Chuỗi đá hột lựu đỏ ,giúp gia tăng phú quý,tăng sức khỏe FS1107-967

967,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay đá hột lựu đỏ. + Kích thước : 24 hạt. + Khối lượng : nhiều kích cỡ + Ý nghĩa: đá phong thủy tăng sức quyến rũ của người phụ nữ, bổ trợ về sức khỏe, may mắn trong công việc… + Cách sử

Chuỗi đá hột lựu đỏ,giúp gia tăng sức khỏe,may mắn FS884-2490

2,490,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo cổ đá hột lựu đỏ. + Kích thước : 73hạt. + Khối lượng : 43.8g + Ý nghĩa: đá phong thủy tăng sức quyến rũ của người phụ nữ, bổ trợ về sức khỏe, may mắn trong công việc… + Cách sử dụng: trang sức

Chuỗi đá hột lựu đỏ,giúp gia tăng sức khỏe,may mắn FS884-2586

2,586,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo cổ đá hột lựu đỏ. + Kích thước : 75hạt. + Khối lượng : 45.5g + Ý nghĩa: đá phong thủy tăng sức quyến rũ của người phụ nữ, bổ trợ về sức khỏe, may mắn trong công việc… + Cách sử dụng: trang sức