This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Ngựa vàng trên đồng tiền,thu hút vận tài lộc FH306G

3,805,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con Ngựa ( Ngọ ) vàng kim, bột đá mạ vàng non(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 16cm x 40cm + Khối lượng: 3.5kg + Ý nghĩa: là biểu tượng của may mắn, mang lại tài lộc một cách

Ngựa đỏ mẫu đơn,gia tăng tài lộc bất ngờ FH308G

4,501,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con Ngựa ( Ngọ ) vàng kim, bột đá mạ vàng non(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 16cm x 43cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: là biểu tượng của may mắn, mang lại tài lộc một cách

Ngựa đen cải vàng,bổ trợ công danh thăng tiến FH316G

1,471,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con Ngựa ( Ngọ ) vàng kim, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 10cm x 21cm + Khối lượng: 900g + Ý nghĩa: là biểu tượng của may mắn, mang lại tài lộc một cách nhanh

Ngựa trắng tụ bảo vàng,gia tăng tài vận,giữ bình an FH318G

1,471,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con Ngựa ( Ngọ ) vàng kim, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 10cm x 21cm + Khối lượng: 900g + Ý nghĩa: là biểu tượng của may mắn, mang lại tài lộc một cách nhanh

Ngựa xanh trí tại thiên lý,tấn tài lộc,trừ vận rủi FH314G

2,761,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con Ngựa ( Ngọ ) vàng kim, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 16cm x 43cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: là biểu tượng của may mắn, mang lại tài lộc một cách nhanh

Voi vàng 3 con,phát tài phát lộc,bổ trợ sự nghiệp FH358G

4,269,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng voi bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 32cm x 16cm x 39cm + Khối lượng:3 kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của sự may mắn, thu hút tài lộc, thành công và sức mạnh cho gia chủ.

Tượng dê kéo bắp cải,trừ vận rủi,vượng tài lộc FH087G

2,540,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê đỏ kéo bắp cải trên đế gỗ, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 12cm x 24cm + Khối lượng: 1.8kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được

Dê Đồng Đứng,thu hút tài lộc bất ngờ FD168

1,851,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng dê đồng nguyên, dáng đứng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 6cm x 16cm. + Khối lượng: 600g + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm,

Sài Gòn Thế Giới Phong Thủy – Shop Phong Thủy – Vật Phẩm Phong Thủy