Bát quái âm dương gỗ,phản ngược âm tà khí FK121

/images/post/2015/03/15/10//FK121-1.jpg

459,000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: chạm đồng nổi (tại Việt Nam).
+ Kích thước (đường kính): 17cm
+ Khối lượng: 212g
+ Ý nghĩa: trấn nhà, tịch tà, hóa sát, dùng trong trường hợp nhà ở gần chùa, chiền, đình, miếu,…
+ Cách sử dụng: treo trước cửa.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>